لوگو ایران کانادا

موسسه آموزش عالی آزاد ایکاد ( ایران و کانادا )

با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

5/5 – (28 امتیاز)

چشم انداز ایران کانادا

» ایران کانادا ستاره ملی آموزش زبان در ایران

» ایران کانادا مرکز علمی تحصیل آکادمیک و دریافت مدرک بین المللی زبان های خارجی

» ایران کانادا مرکز ملی آموزش های تخصصی هوشمند و انتقال دانش و فناوری های نوین جهانی

» ایران کانادا مرکز ملی گسترش آموزش های آکادمیک و ممتاز بین المللی