لوگو ایران کانادا

موسسه آموزش عالی آزاد ایکاد ( ایران و کانادا )

با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

5/5 – (27 امتیاز)

در پایان هر دوره ی ترمیک ارزیابی جامع با عنوان امتحان فاینال به صورت همزمان به عمل می آید که پس از 24 ساعت نتایج اعلام و در صورت قبولی، راهیابی به مراحل بعدی میسر میگردد .