لوگو ایران کانادا

موسسه آموزش عالی آزاد ایکاد ( ایران و کانادا )

با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

4.9/5 – (35 امتیاز)

» انتقال دانش تخصص زبان با متدهای کارآمد و موثر با تکیه بر پاسخگویی قوی بر زبان آموزان

» آموزش صحیح و دقیق زبان های خارجی

» گسترش و آموزش صحیح و دقیق زبان انگلیسی در سطح کشور برای پاسخگویی به نیاز نسل جدید در ورود به عرصه های جهانی

» مطالعات علمی و آکادمیک جهت بومی سازی آموزش زبان انگلیسی در ایران

» انتقال دانش های نوین سازمانی و تخصصی جهت آموزش جامعه هدفمند در راستای توسعه یافتگی کشور

» پشتیبانی علمی فراگیران در طول دوره آموزشی