لوگو ایران کانادا

موسسه آموزش عالی آزاد ایکاد ( ایران و کانادا )

با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

5/5 – (35 امتیاز)

                                                              قوانین و شرایط ثبت نام

تعیین سطح جهت ثبت نام ضروری می باشد، چنانچه افراد درخواست شرکت در کلاس از سطح مبتدی داشته باشند با مسئولیت خود می توانند در کلاس های سطح مبتدی شرکت نمایند.

رعایت نظم و مقررات آموزشی و پوشش اسلامی در طول برگزاری دوره ی آموزشی برای کلیه ی دانشجویان الزامی است .

تغییر و تعیین روز و ساعت کلاس فقط تا 2هفته قبل از شروع ترم و براساس تاریخ های اعلام شده از سوی مرکز آموزشی میسر است و در صورت تکمیل ظرفیت کلاس ها ، تغییر روز و ساعت امکان پذیر نیست.

در صورت عدم قبولی هیچ گونه گواهی برای دانشجو صادر نمیگردد.

با عنایت به لزوم رعایت ظرفیت کلاس ها اولویت ثبت نام با عزیزانی است که زودتر اقدام نمایند و درصورت تکمیل ظرفیت کلاس ها دانشجویان در کلاس رزرو قرار خواهندگرفت.

شهریه کلاس تحت هیچ شرایطی پس از ثبت نام استرداد نمی گردد.

ایران کانادا