لوگو ایران کانادا

موسسه آموزش عالی آزاد ایکاد ( ایران و کانادا )

با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

4.8/5 – (28 امتیاز)

با عنایت به اینکه مرکز آموزش ایران کانادا دارای مجوز فعالیت از وزارت علوم می باشد کلیه زبان آموزان محترم مرکز آموزش

علمی ایران کانادا می توانند پس از طی دورهای مربوط به هر سطح فرم درخواست صدور مدرک پایان دوره را تکمیل و به

مسئول آموزشی آموزشگاه ایران کانادا ارائه نمایند که پس از بررسی های سوابق تحصیلی و نمرات پایان ترم مدرک مورد

تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری صادر می گردد.

برای دریافت فرم درخواست اینجا کلیک کنید.