موسسه آموزش عالی آزاد ایکاد ( ایران و کانادا )

با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس گروه هیئت علمی

4.9/5 – (55 امتیاز)

گروه هیئت علمی موسسه

دکتر عبداله برادران ، رئیس گروه هیئت علمی موسسه

مدارک تحصیلی:

» کارشناسی رشته زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی

» کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی

» دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی واحد علوم تحقیقات

سوابق آموزشی و اجرایی:

1. عضو هیئت علمی تمام وقت واحد تهران مرکزی و مدیر گروه دوره های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

2. رئیس دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1377-1369

3. رئیس مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1382-1379

4. معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی از 1391-1382

5. رئیس شورای پژوهشی منطقه 8 از 1391-1387

6. قائم مقام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- رئیس کمیته اجرائی امور علمی دانشجویان

7. رئیس شورای پژوهشی واحد تهران مرکزی 1391-1382

8. عضو شورای بررسی و جذب هیئت علمی واحد تهران مرکزی به مدت 5 سال

9. عضو کمیته تخصصی گروه زبان و ادبیات انگلیسی منطقه 8 جهت تعیین صلاحیت علمی متقاضیان تدریس در دانشگاه به مدت 4 سال

10. عضوکمیته راهبردی تدوین برنامهاستراتژیک دانشگاه به مدت 5 سال

11. رئیس مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم و رئیس دانشکده زبانهای خارجه , مدیر گروه تحصیلات تکمیلی و دکتری زبان انگلیسی

تالیفات:

1. Principle and Theories of Translation

2. General English Through Reading

3. English for the Students of Persian Literature

4. English for the Students of Applied Chemistry

5. English for the Students of Pure Chemistry

6. راهنمایی، هدایت و مشاوره ی بیش از 100 عنوان پایان نامه های دانشگاهی

7. بیش از 40 عنوان مقالات داخلی و بین المللی