لوگو ایران کانادا

موسسه آموزش عالی آزاد ایکاد ( ایران و کانادا )

با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

5/5 – (29 امتیاز)

تاریخچه مرکز تخصصی زبان ایران کانادا

پیشینه مرکز تخصصی ایران کانادا به سال 79 باز می گردد.آموزش های مقطعی و پراکنده در حوزه زبان خارجی ، گام های نخستین پدید آوردن این مرکز علمی بوده است.فراگیران بسیاری در زبان های انگلیسی، فرانسه و ایتالیایی مورد آموزش های عمومی و تخصصی قرار گرفته و اکثر آنها به مقاطع عالی تر ارتقا یافته و در حال حاضر در مشاغل و درجات مختلف در حال خدمتگزاری به کشور عزیزمان هستند.این موسسه در سال 1384 باهمکاری و هماهنگی وزارت امور خارجه فعالیت خود را با دانشگاه جامع علمی کاربردی آغاز کرده و جهت تامین نیروهای متخصص کشور اقدام به برگزاری دوره های تخصصی در مقطع کاردانی و رشته های سه گانه زبان انگلیسی تحت عنوان مرکز علمی کاربردی انجمن ایران کانادا نمود.موسسه ایران کانادا از سال 1388 با اخذ مجوز رسمی آموزش عالی آزاد با نام مخفف ایکاد به شماره ثبت 24775 از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دامنه فعالیت های خود را در راستای اهداف و دستور العمل های علمی ، فرهنگی ،هنری وآموزش آن وزراتخانه محترم گسترش داده و نسبت به ارائه برنامه ریزی وخدمات آموزشی مورد نیاز جوانان عزیز کشورمان ، خصوصاً دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی همت گماشته است.نگاه پژوهش محور بر مبانی علمی روز موجب ایجاد ویژگی مهم سیستم انحصاری آموزشی معروف به ایران کانادا گردیده که آوازه این سیستم کار آمد در کشورخود گویای موفقیت ارزشمند علمی این موسسه در کشور می باشد. کادر سازی در زمینه پرورش اساتید انگلیسی و سایر زبان ها و اخذ مدارک کمبریج توسط اساتید اعزامی در راستای تقویت بنیه علمی آموزشگاه بوده است.بهره گیری از نام اساتید ایران کانادا توسط موسسات نیز نشانگر این توفیق علمی موسسه می باشد.