لوگو ایران کانادا

موسسه آموزش عالی آزاد ایکاد ( ایران و کانادا )

با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اشتباهات زبان انگلیسی خود را جدی نگیرید؟

اشتباهات، قدرت این را دارند که شما را از صحبت کردن زبان، بترسانند. همچنین زمانی که فردی، اشتباهات شما را متذکر می شود، این حالت می تواند احساس شرمندگی به شما بدهند که بسیار مخرب است. هرگز تصور نکنید که اگر ایرادات شما را متذکر شوند، شما در زبان انگلیسی ضعیف عمل کرده اید بلکه خوشحال باشید تا این مورد باعث پیشرفت شما خواهد شد. حتی استقبال کنید زیرا آنها فقط می خواهند اشتباهات شما را برای یادگیری بهتر قوانین زبان انگلیسی اصلاح کنند.

هشدار!
هدف یادگیری زبان انگلیسی، ارتباطات است و حقیقت این است که خیلی از اشتباهات، ارتباطات را خراب نمی کند. درست است که هدف از یادگیری زبان این است که مهارت زبان افزایش یابد و ایرادات برطرف شود اما مهم این است که اشتباهات نرمال را برای خودتان خیلی بزرگ نکنید. اگر از هر اشتباهی بترسید و انگیزه شما را کم کند، این حساسیت ها به یادگیری شما لطمه می زند.اشتباه اصلی این است که با جدی گرفتن برخی اشتباهات، کل فرآیند یادگیری را مختل کنیم.اشتباهات بخشی از فرآیند یادگیری هستند و این طبیعی است.