لوگو ایران کانادا

موسسه آموزش عالی آزاد ایکاد ( ایران و کانادا )

با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

4.5/5 – (55 امتیاز)

شعبه تهران

لینک کلاس های نوجوانان برای اساتید

لینک کلاس های نوجوانان برای زبان آموزان

لینک کلاس های  بزرگسالان برای اساتید

لینک کلاس های  بزرگسالان برای زبان آموزان

لینک بخش تعیین سطح برای اساتید

لینک بخش تعیین سطح برای زبان آموزان