خانه کودک

مرکز آموزش ایران کانادا با کادر تخصصی و حرفه ای در دپارتمان کودکان فضایی مطلوب برای کودکان بین 3 الی 6

سال ایجاد نموده است.

دراین دوره آموزش به کودکان همراه با بازی،سرگرمی،تماشای کارتون،نقاشی و ... می باشد.

این دوره روزهای زوج ساعت 10 تا 13 و روزهای فرد ( یکشنبه / سه شنبه ) ساعت 9 تا 12 برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مرکز آموزش ایران کانادا تماس حاصل فرمایید.