چند نکته که می توانید برای پیشرفت در یادگیری زبان انگلیسی بکار ببرید را با شما مطرح می کنیم:

1. از اینکه در مکالمه زبان اشتباه کنید نترسید زیرا برای پیشرفت در یادگیری زبان، نیاز به اعتماد به نفس در مکالمه دارید.

2. خود را در فراگیری زبان، محاصره کنید. از هر محیط و شرایطی برای بکاربردن زبان انگلیسی استفاده نمایید.

3. هر روز تمرین کنید. برای خودتان برنامه خاصی داشته باشید و برای اجرایی کردن آن، مصمم تلاش کنید. تصمیم بگیرید که هر هفته مدت زمان خاصی را برای یادگیری اختصاص دهید.

4. به دوستان و خانواده، از برنامه یادگیری زبان انگلیسی خود بگویید و اگر امکان دارد با آنها به زبان انگلیسی صحبت نمایید. در شرایط واقعی زندگی روزمره با بکارگیری زبان، به افزایش مهارت خود کمک نمایید.

5. هر چهار مهارت زبان ( Reading,Speaking,Listening,Writing ) را همزمان و به موازات هم یاد بگیرید.

6. یک دفتر یادداشت برای یادگیری لغات جدید تهیه نمایید و سعی کنید از لغات جدید در ساختن جملات استفاده نمایید زیرا به این شکل کاربرد زبان را فرا خواهید گرفت.

7. هر لغت یا جمله جدید را چند بار برای خود تکرار نمایید این موضوع باعث می شود تا در حافظه بلندمدت باقی بماند.

8. پس از اتمام هر جلسه آموزشی، مطالب یادگرفته شده را همان روز مرور نمایید.

9. دانستن لغات و نکات گرامری کافی نیست و بهتر است روش های کاربرد آنها را فرا بگیرید.

10. مطالب مفید و مقالات مورد علاقه و تخصصی کمک بسیاری به آموزش زبان می نماید.