زمانی که یک یادداشت و گزارش از فرآیند یادگیری خود تهیه می کنید، فرآیند مطالعه، خیلی انگیزشی خواهد بود. پس یک دفتر یادداشت تهیه نمایید و بعد از اتمام هر جلسه یادگیری، شماره، تاریخ و چکیده مطالبی را که آموخته اید، یادداشت نمایید.


 

yadast bardari az farayand


این کار به شما کمک می کند تا:
•    مطالب آموخته شده در حافظه شما تقویت شود
•    به ادامه مطالعه تشویق شوید زیرا متوجه می شوید که در حال یادگیری یک فرآیند مهم هستید.
•    مطالب آموخته شده را راحت تر دوره کنید