آیا تا به حال احساس کرده اید که هنگام مکالمه زبان انگلیسی یک سری عبارات را به شکل تکراری استفاده می کنید!
در این صورت مکالمه به شکل کاملا خشک و ماشینی در می آید.
آیا از گفتن مکرر Thank you، Thank you، Thank you، خسته شده اید؟ آیا زمانی که مطلبی را متوجه نمی شوید، همیشه، فقط از I don’t understand  استفاده می کنید؟


استفاده یکنواخت از یک سری اصطلاحات کلیشه ای و رسمی، باعث می شود اینطور به نظر برسد که در مکالمه، روان نیستید.
افراد native، راه های بسیار زیادی برای گفتن اصطلاحات مختلف در مکالمه دارند .
برخی اصطلاحات که در اوایل یادگیری زبان به شکل سنتی فراگیری می شود سبب می شوند تا مکالمه به شکل ماشین وار و مانند آدم آهنی، خشک و بسیار رسمی  باشد .

در زیر به جایگزین هایی اشاره می شود:

 

1