آیا هدفتان را برای یادگیری زبان، می دانید؟
آیا می خواهید در یک شرکت، چند ملیتی، کار کنید؟ آیا میخواهید در یک کشور انگلیسی زبان، زندگی کنید؟ آیا میخئاهید به کشورهای مختلف سفر کنید؟ آیا هدفتان شرکت در یک آزمون بین المللی است؟ یا می خواهید مهارت بیاموزید و از خواندن کتاب ها و فیلم های انگلیسی زبان، لذت ببرید.

hadafe nahai ra tajasom konid

 

هر هدفی که دارید، این تجربه را حتما امتحان کنید:
وقتی شروع به یادگیری زبان کردید، برای مدتی کوتاه، هدفتان را تجسم نمایید. تجسم کنید که به زبان انگلیسی به شکل روان، صحبت می کنید و به هدفتان رسیده اید.
تجسم نمایید که به شکل مسلط، در حال ارائه مطالب به زبان انگلیسی هستید و یا در حال مطالعه و دیدن فیلم هستید و متوجه مفاهیم آن می شوید.
این حس خیلی خوبی می دهد!
سپس به خودتان بگویید که هر جلسه از یادگیری زبان، شما را به هدفتان نزدیک تر می کند. این موضوع سبب می شود تا یادگیری زبان برایتان جذاب تر و معنی دار تر شود زیرا شما می دانید که در حال انجام دادن کار مفیدی برای پیشرفتتان هستید و یک فرآیند برای رسیدن به هدفتان را می سازید.