یک جایگزین هیجان انگیز به جای روش های آموزش و یادگیری کلاس درس سنتی است.

در این روش ، مدرس به شما یک مسئله نزدیک به زندگی روزمره ارائه می دهد، نه سخنرانی و یا تکلیف و یا تمرین.
و معلم شما به جای منبع "راه حل ها"به عنوان تسهیل کننده و مربی عمل می کند،

خلاصه ای از یادگیری مبتنی بر مسئله:
یادگیری مبتنی بر مسئله یک مدل ساده است و شامل موارد زیر میشود:


1. بررسی مسائل:
معلم شما یک مسئله نزدیک به زندگی روزمره را به شما معرفی می کند.
بخش های مهم آن مسئله را فهرست میکند.
شما ممکن است احساس کنید که به اندازه کافی برای حل مسئله معلومات ندارید، اما این یک چالش است!
شما باید به جمع آوری اطلاعات و یادگیری مفاهیم، اصول، یا مهارت های جدید بپردازید تا در روند حل مسئله شرکت کنید.

2. لیست "چه می دانیم؟"
برای حل مسئله چه کار میکنید؟
این مرحله شامل این موضوع است که شما چه معلوماتی برای حل مسئله دارید و هر عضو تیم چه قدرت و قابلیت هایی دارند.

3. بیانیه مسئله را با کلمات خود بسازید و بنویسید

(این مورد ممکن است اختیاری باشد، اما ایده خوبی است)

4. لیست راه حل های ممکن
لیست همه آنها را با توجه به قوی ترین تا ضعیف ترین و نیز بهترین انتخاب ها تهیه نمایید.

5. لیست اقدامات در یک جدول در نظر گرفته میشود

چه باید بکنیم؟
چگونه این امکانات را رتبه بندی کنیم؟
چگونه به لیستی از راه حل های مرتبط برسیم؟
آیا همه افراد موافق هستند؟
6. تهیه فهرست "چه چیزی باید بدانیم؟"
تحقیق در مورد دانش و اطلاعاتی که راه حل شما را پشتیبانی می کند
شما باید اطلاعات را بیابید تا شکافهای گم شده را پر کنید.

منابع احتمالی را مورد بحث قرار دهید ، کارشناسان، کتاب ها، وب سایت ها و غیره
اگر یک توافق کلی وجود دارد، به (7) بروید. اگر نه، به (4) بروید

7. راه حل خود را با اسناد حمایتی خود بنویسید و آن را ارسال کنید.
این باید شامل بیانیه مشکل، سوالات، جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و پشتیبانی از راه حل ها باشد.
و در مرحله بعد، ارائه و دفاع از نتایج و خلاصه مراحل مورد استفاده قرار گرفته و به اشتراک گذاشتن یافته های خود با مدرس و دانش آموزان.
اگر شما موضوع خود را خوب بدانید، این آشکار خواهد شد چون میتوانید از آن به خوبی دفاع نمایید، در غیر این صورت اگر یک چالش بوجود آید، شما نمی توانید به آن پاسخ دهید.

8. عملکرد خود را بررسی کنید
این تمرینات جمع آوری شده ، توسط افراد و گروه انجام شده است.
به آنچه انجام داده اید، افتخار کنید و از آنچه انجام نداده اید سعی کنید یاد بگیرید. توماس ادیسون در آزمایش های ناموفق به عنوان بخشی از سفر خود به نتایج موفقیت آمیز افتخار می کند!

9. نتیجه کار خود را جشن بگیرید!