برگزاری کلاس های صرفا مکالمه


این دوره ویژه دانشجویانی می باشد که تمایل دارند مهارت speaking ، listening خود را تقویت نمایند.


در این دوره ها کتاب speaknow تدریس می شوند که شامل 4 کتاب بوده که هرکتاب در 2 ترم تدریس می شود و متقاضیان


محترم می توانند صرفا در 8 ترم سطح زبان خود را از مبتدی به پیشرفته ارتقا دهند.