( BEC) (Business English Courses)

دوره های انگلیسی برای کسب و کار

 این دوره ها  جهت آماده کردن متقاضیانی که در زمره مدیران میانی و بالاتر در سازمان ها و نهاد ها مشغول خدمت می باشند و دانشجویان  رشته های مدیریت ، بازرگانی و یا تجاری که در رابطه با بازرگانی بین

المللی مشغول کار هستند طراحی شده و متقاضیان را برای 3 سطح امتحانات بین المللی بازرگانی دانشگاه کمبریج آماده می سازد .

متقاضیان این دوره ها میتوانند به سه صورت عادی – نیمه فشرده و فشرده در کلاس ها شرکت کنند که دوره عادی 5 ماه – نیمه فشرده 3 ماه و فشرده 2 ماه طول می کشد که پس از برگزاری تعیین سطح

متقاضیان در دوره و مقطع مناسب آموزش خود را شروع خواهند نمود.

شایان ذکر است که این دوره ها را می توان جهت شرکت ها و ادارات و یا بانک ها در محل ایشان برگزار نمود که البته پس از انعقاد تفاهم نامه، میان موسسه آموزش عالی آزاد ایکاد و نهاد ها اقدام به اعزام اساتید

برای برگزاری دوره خواهد شد .


منابع دوره:   

 

آزمون ها:Market Leader Series:
BEC Preliminary Test
•    Elementary
•    Pre Intermediate
•    Intermediate
BEC Vantage Test
•    Intermediate
•    Upper Intermediate
BEC Higher
•    Upper Intermediate
•    Advancedمحتوا و فعالیت های دوره انگلیسی برای کسب و کار

(BEC)Business English Courses

 

                      

•    برقراری تماس‌های تلفنی، ایمیل، مکالمات رو در رو (جلسات رسمی و غیر رسمی، مذاکرات) - برخوردهای اجتماعی
•    آموزش لغات و اصطلاحات اساسی مرتبط با تجارت و کسب وکار
•    بحث آزاد در حوزه های کاربردی و مورد نیاز
•    آمادگی برای آزمون BEC دانشگاه کمبریج
•    مطالعات موردی از دنیای واقعی کسب و کار
•    فراگیری زبان کاربردی در محیط کاری
•    تمرین های کاربردی در هر درس


اهداف این دوره :
•    تسلط بر زبان کسب وکار
•    کمک به ایجاد کسب و کار جدید یا توسعه کسب و کار
•    ارتقاء شغلی
•    آمادگی برای موفقیت در مصاحبه  شغلی در شرکت های خارجی  و شرکت های بین المللی در داخل
•    آمادگی برای آزمون BEC دانشگاه کمبریج

مخاطبین دوره:
•    مدیران ارشد و میانی شرکت های بین المللی، بانکها، موسسات دولتی، شرکت های بخش خصوصی
•    کارکنان در رده‌های مختلف سازمانی
•    دانشجویان رشته های مرتبط مانند زبان،  مدیریت و ....
•    علاقمندان به انجام مراودات تجاری و بازرگانی
•    علاقه مندان به آشنایی با مفاهیم مدیریتی و بازرگانی به زبان انگلیسی