دپارتمان زبان ترکی استانبولی


دپارتمان زبان ترکی استانبولی موسسه ایران کانادا مناسب داوطلبینی است که علاقه مند به یادگیری مکالمه زبان ترکی استانبولی می باشند و یا قصد شرکت در آزمون های TÖMER , YÖS-T.Y.S , ALES را دارند.سیستم آموزشی موسسه ایران

کانادا براساس کتاب های Hitit ,yediklim می باشد که منبع آزمون TÖMER, TYS است .این سری کتاب ها ویژه آموزش زبان ترکی استانبولی به غیر ترکی زبانان در دنیاست و بی شک ترکیبی از 4 مهارت مکالمه ، خواندن، نوشتن و شنیداری زبان

ترکی می باشد.لازم به ذکر است موسسه ایران کانادا  طبق چارچوب استاندارد بین المللی اروپا دوره ها را برگزار کرده و در پایان دوره ها مدرک پایان دوره مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری را به زبان آموزان تقدیم می نماید.

 

دوره های مکالمه آزاد ( konuşma )


دپارتمان زبان ترکی استانبولی موسسه ایران کانادا در راستای تقویت مکالمه زبان آموزان بعد از اتمام دوره ، یک دوره مکالمه تخصصی تعبیه کرده است تا زبان آموزان در آن دوره ساختارهای زبانی و اصطلاحات آموخته شده را بتوانند با تمرین و

تکرار در ذهن خود ثبت نموده و بطور صریح و روان در مکالمه به کار گیرند.