زبان ایتالیایی یکی از اعضای خانواده بزرگ زبان های هندو-اروپایی است و به زیر شاخه ی زبان های رمانس تعلق دارد که مانند زبان های اسپانیایی پرتقالی و فرانسوی از ریشه ی لاتین میباشد.

علاوه بر ایتالیا کشور های سوییس سن مارینو کرواسی و اسلوونی نیز ایتالیایی زبان هستند و این زبان همچنین در برخی از کشور های آفریقایی و آمریکای لاتین رواج دارد.

کشور ایتالیا به دلیل برخورداری از تاریخ و فرهنگ غنی مانند ایران و همچنین وجود سابقه ی تاریخی میان دو کشور همواره مورد توجه ویژه ی ایرانیان بوده است.

در سال های اخیر به دلیل ایجاد تسهیلاتی از قبیل بورسیه ی تحصیلی و شرایط مناسب تحصیل و زندگی نسبت به سایر کشور های اروپایی و برخورداری از دانشگاه های معتبر  متقاضیان زیادی از ایران برای تحصیل به ایتالیا مهاجرت میکنند که

خود دلیلی برای یادگیری این زبان میباشد.

مبنای دوره های آموزشی زبان ایتالیایی در مرکز آموزش ایران کانادابر اساس کتاب های NUOVO ESPRESSO  می باشد که در چهار سطح A1, A2, B1, B2   برگزار می شود.