زبان اسپانیایی یکی از اصلی ترین اعضای زبان های هندو-اروپایی است. اهمیت یادگیری زبان اسپانیایی مربوط به گستردگی آن در مناطق جغرافیایی است ؛   

به جز كشور اسپانيا به عنوان كشور مادر این زبان ، كشورهای منطقه آمريكای مركزی و جنوبی (به استثنا برزيل) به این زبان صحبت می‌کنند.

در ایالات متحده ؛ میزان گویندگان این زبان قریب به بیست درصد جمعیت می‌باشد. در سطح بين الملل دارای رتبه دوم پس از زبان انگليسی است و زبان دوم

سازمان ملل و بسياری از سازمان های جهانی ديگر است. اسپانیایی، زبان اصلی مردم برای زندگی روزمره، کسب و کار و تجارت در بیش از بیست کشور

دنیاست. می‌توان گفت بين تمامی زبان‏های غیرانگلیسی اروپايی، تنها زبانی است كه در كشور ما شبكه تلويزيونی دارد و با توجه به ارتباطات، ادبيات غنی،

فرهنگ متفاوت،ورزش ( خصوصا فوتبال)و تاریخ ، اهمیت یادگیری این زبان روشن تر می‏گردد.

دوره های آموزش زبان اسپانیایی در مرکز آموزش ایران کانادا:

1. مبتدی (ELEMETAL) (A1-A2)

2. متوسط (INTERMEDIO) (B1-B2)

3. پیشرفته (AVANZADO) (C1-C2)

4. دوره های ویژه کودکان

5. دوره های ویژه آمادگی آزمون بین المللی DELE

متد آموزش زبان اسپانیایی در مرکز آموزش ایران کانادا:

کتاب NUEVO PRISMA شامل 12 درس است که در 6 ترم به همراه کتاب آموزش گرامر(USO) تدریس می‌شود.

سیستم آموزش زبان اسپانیایی ایران کانادا مطابق با متد آموزشی روز و رسمی کشور اسپانیاست و زبان آموز را برای شرکت در آزمون‌های بین المللی DELE 

در 6 سطح آموزشی(A1-A2-B1-B2-C1-C2 )آماده می کند.