شما مجبور نیستید برنامه روتین و یکنواختی برای یادگیری زبان داشته باشید. بهتر است تلاش کنید تا روش های مختلف یادگیری را برای خود، برنامه ریزی نمایید.
برای مثال، یک روز بیشتر روی گرامر، کار کنید و روز دیگر روی درک مطلب و شنیدن ... بعد از آن می توانید لغات جدید بیاموزید و سپس در زمان دیگری فیلمی ببینید که باعث پیشرفت زبان شما شود.

zaban ra jazab yad begirid

 

تمامی این روش ها بخصوص ترکیب همگی با هم، برای یادگیری زبان بسیار مفید هستند. تنوع در روشهای یادگیری باعث ایجاد انگیزه و از بین بردن خستگی می شود.
همچنین سعی کنید از ابزار و وسایل آموزشی سرگرم کننده و مناسب استفاده نمایید.
حتی عضو گروه ها و اجتماعات آموزشی شوید. محققان دریافته اند که اثرگذارترین افراد برای ایجاد انگیزه در زمینه آموزش و یادگیری، گروه همسالان هستند.
داشتن دوستانی که هم هدف با شما هستند و به یادگیری زبان مشغولند و نقاط مشترک با شما دارند، کمک فراوانی به ایجاد انگیزه شما در یادگیری خواهد داشت.
خودتان را به چالش بکشید و وقتی به هدفتان رسیدید، خودتان را تشویق کنید.
گاهی اوقات وقتی به تنهایی شروع به آموختن زبان می کنید، چون فردی نیست که شما را تشویق کند، سعی کنید خودتان را مورد تشویق قرار دهید. این مورد برای رفع خستگی موثر است. همچنین باعث ایجاد انگیزه بیشتر برای یادگیری خواهد شد.
مثلا پس از رسیدن به هر یک از اهداف خود، برای خود پاداش معین کنید. خودتان را مهمان کنید! احساس افتخار کردن باعث می شود تا در امر پیشرفت در یادگیری، بهتر عمل کنید.