در یادگیری زبان، خودتان را تشویق نمایید!!!! این یک روش انگیزشی برای یادگیری زبان است.

انگلیسی شما احتمالا خیلی بهتر از چیزی است که فکرش را می کنید!
متاسفانه بسیاری از فراگیران زبان انگلیسی، نسبت به مهارت های زبان انگلیسی خودشان نگرش منفی دارند . آیا شما نیز در مورد خودتان چنین فکری می کنید؟؟؟؟


 

yadgiri

آیا با خودتان می گویید:
•    انگلیسی من احتمالا پر از اشکال و ایراد است!
•    از صحبت کردن به زبان انگلیسی می ترسم برای اینکه دیگران ممکن است متوجه صحبت های من نشوند!
•    سالهاست در حال یادگیری زبان هستم اما هنوز پیشرفت خاصی نکردم.
اگر چنین است، سعی کنید تا افکار منفی را نسبت به این موضوع از بین ببرید زیرا این افکار باعث می شوند تا مهارت یادگیری زبان شما از بین برود. پس همواره خود را مورد تشویق قرار دهید.