برخی از زبان آموزان هستند که فکر می کنند باید هر روز و در زمان خاصی، به مطالعه زبان بپردازند و اگر یک روز برنامه شان جا به جا شود، خودشان را شکست خورده می دانند و احساس بدی خواهند داشت.
البته که توصیه می شود که یادگیری زبان، به شکل منظم و مرتب و پیوسته انجام شود اما همه ما گاهی نیاز به انعطاف پذیری در برنامه و استراحت داریم.


مثلا اگر روز بسیار شلوغی داشتید، این که برنامه مطالعه را برای زمانی که ذهنتان آرام است بگذارید، بهتر است. یا اگر مثلا یک هفته در مسافرت به سر می برید، مشکلی نیست اگر یک هفته زبان را تعطیل کنید و در عوض در زمان دیگری جبران نمایید. از مطالعه زبان، ضمن پیوستگی در یادگیری لذت ببرید.
این روش کمک می کند تا نسبت به یادگیری زبان، زده نشوید. همچنین علاقه مند و مصمم پیش بروید.
انعطاف پذیری در یادگیری و برنامه ریزی بسیار مهم است. در عوض، سخت و خشک بودن برنامه ریزی کمک خاصی نمی کند و حتی ممکن است انگیزه و نشاط در یادگیری را کم کند.

dar yadgiri zaban be