بازدید جناب آقای دکتر قبادی معاون محترم وزیر صنعت معدن و تجارت و هیات همراه از غرفه ایران کانادا در نمایشگاه توسعه کسب و کار

برگزاری کلاس زبان تخصصی در تجارت و محیط کاری (BEC)

خانواده ایران کانادا در جشن شب یلدا

اخبارتصویری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

اخبارتصویری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

اخبارتصویری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

اخبارتصویری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

اخبارتصویری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

جشن دو هزار نفری شدن زبان آموزان مرکز آموزش ایران کانادا شهریورماه 1397

ایران کانادا نماینده انحصاری برگزاری آزمون های زبان ایتالیایی

تفاهم نامه همکاری با آقای پینتو نماینده رسمی دانشگاه پروجا

افتخاری دیگر برای ایران کانادا

افتخاری دیگر برای ایران کانادا             

دریافت نمایندگی از دانشگاه پروجا ایتالیا جهت برگزاری آزمون های زبان ایتالیایی توسط نماینده رسمی این دانشگاه درمرکزآموزش ایران کانادا

جشن روز معلم اردیبهشت ماه 1398

جشن پایان سال اسفند ماه 1397

جشن شب یلدا مرکز آموزش ایران کانادا آذرماه 1397