بازدید جناب آقای دکتر قبادی معاون محترم وزیر صنعت معدن و تجارت و هیات همراه از غرفه ایران کانادا در نمایشگاه توسعه کسب و کار

برگزاری کلاس زبان تخصصی در تجارت و محیط کاری (BEC)

خانواده ایران کانادا در جشن شب یلدا

اخبار تصویری روز اول نمایشگاه

اخبارتصویری روز اول نمایشگاه

اخبارتصویری روز اول نمایشگاه

اخبارتصویری روز اول نمایشگاه

مصاحبه شبکه یک صدا وسیما، برنامه یار مهربان با آقای دکتر فقهی مدیر عامل موسسه