دکتر محمود فقهی ، مدیرعامل ، عضو هیئت موسس و صاحب امتیاز موسسه


مدارک تحصیلی :

 کارشناسی دانشکده علوم اقتصادی
 کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
 دکتری دانشگاه آزاد تهران مرکز


سوابق آموزشی :

 عضو هیئت علمی
 استاد دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی
 تدریس دوره های پودمانی و کوتاه مدت


افتخارات و عناوین کسب شده :

1. دریافت مدارک استانداردهای بین المللی ایزو 9001 (استاندارد مدیریت کیفیت )

ایزو 10002 (استاندارد رضایت مندی مشتری) 

ایزو 10015 (استاندارد آموزشی) از کشور سوئیس

2. دریافت تفاهم نامه انحصاری آموزشی زبان های انگلیسی و فرانسه از انجمن دوستی ایران کانادا

3. دریافت مجوزهای برگزاری دوره های کوتاه مدت از مرکز آموزش علمی کاربردی ایران کانادا

4. دریافت نمایندگی Gold سیستم بین المللی EF در ایران

5. برگزاری آزمون های دانشگاه کمبریج و موفقیت بیش از 90% از زبان آموزان موسسه در دریافت مدرک بین المللی دانشگاه

6. شرکت در اولین نمایشگاه توسعه کسب و کار و دریافت لوح تقدیر