مجوزها


1- موسسه آموزش عالی آزاد ایران کانادا (ایکاد) از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
2- مجوز مرکز علمی – کاربردی انجمن ایران کانادا از دانشگاه جامع علمی کاربردی (کد 5001)
3- مجوز از بنیاد ICDL ایران
4- مجوز آموزش از سازمان پدافند غیر عامل کشور
5- نماینده Gold سیستم بین المللی EF در ایران
6- مجوزهای انحصاری آموزش زبان های انگلیسی و فرانسه از انجمن دوستی ایران کانادا