مجوزها


   1- موسسه آموزش عالی آزاد ایران کانادا (ایکاد) از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری


   2- مجوز مرکز علمی – کاربردی انجمن ایران کانادا از دانشگاه جامع علمی کاربردی (کد 5001)


   3- مجوز از بنیاد ICDL ایران


   4- مجوز آموزش از سازمان پدافند غیر عامل کشور


   5- نماینده Gold سیستم بین المللی EF در ایران


   6- مجوزهای انحصاری آموزش زبان های انگلیسی و فرانسه از انجمن دوستی ایران کانادا                                                                                                                                                                                                                                                      

   7- دارای مدارک استانداردهای بین المللی ISO 9001 (استاندارد سیستم مدیریت کیفیت)،ISO 10002                                                                                                                                                                                                                                   
    (استاندارد رضایتمندی مشتری) و ISO 10015 (استاندارد آموزشی) از کشور سوئیس

   8- مجوز انحصاری برگزاری آزمون های زبان از دانشگاه پروجا ایتالیا