خط مشی ایران کانادا

 

مرکز آموزش ایران کانادا با تکیه بر مطالعات و بهره گیری از تجارب مدرن ، اساتید و پژوهشگران آموزش و زبان های خارجی در آسمان دانش های نوین زبان های

خارجی ایران حرکت خود را آغاز نموده است.

دانش بنیان بودن روش ها و متدهای آموزشی ، پژوهش محوری در برنامه ریزی ها و سیستم سازی آموزشی، کادر سازی و سرمایه گذاری استراتژیک بر روی منابع

انسانی خبره همگی ازمحورهایی بوده اند که درسیستم آموزش و اجرایی ایران  کانادا ( ایکاد ) جایگاه ویژه ای داشته اند.

از این رو خط مشی اساسی این موسسه با تکیه بر دیدگاه های فوق اتخاذ گردید و عمده ترین مهمترین خطوط ترسیم شده آن عبارتند از:

1- ایجاد مرکز ملی آکادمیک و مدرن آموزشی زبان های خارجی در ایران

2- ایجاد بستر لازم برای انتقال دانش و فناوری های نوین در کشور