تاریخچه مرکز آموزش زبان ایران و کانادا

پیشینه مرکز تخصصی ایران و کانادا به سال های 81-79 باز می گردد.
آموزش های مقطعی و پراکنده در حوزه زبان خارجی ، گام های نخستین پدید آوردن این مرکز علمی بوده است.
چنانچه که در رشته های انگلیسی، فرانسه و ایتالیایی دانشجویان بسیاری مورد آموزش های عمومی و تخصصی قرار گرفته و بسیاری از ایشان به مقاطع عالی تر ارتقا یافته و در حال حاضر در مشاغل و درجات مختلف در حال خدمتگزاری به کشور عزیزمان هستند.
این موسسه در سال 1384 باهمکاری و هماهنگی وزارت امور خارجه فعالیت خود را با دانشگاه جامع علمی کاربردی آغاز کرده و جهت تامین نیروهای متخصص کشور اقدام به برگزاری دوره های تخصصی در مقطع کاردانی و رشته های سه گانه زبان انگلیسی تحت عنوان مرکز آموزش انجمن ایران و کانادا نمود.
موسسه ایران و کانادا از سال 1388 با اخذ مجوز رسمی آموزش عالی آزاد با نام مخفف ایکاد به شماره ثبت 24775 از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دامنه فعالیت های خود را در راستای اهداف و دستور العمل های علمی ، فرهنگی ،هنری و آموزش آن وزراتخانه محترم گسترش داده و نسبت به ارائه برنامه ریزی و خدمات آموزشی مورد نیاز جوانان عزیز کشورمان ، خصوصاً دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی همت گماشته است.
نگاه پژوهش محور بر مبانی علمی روز موجب ایجاد ویژگی مهم سیستم انحصاری آموزشی معروف به ایران و کانادا گردیده که آوازه این سیستم کار آمد در کشور خود گویای موفقیت ارزشمند علمی این موسسه در کشور می باشد.
کادر سازی در زمینه پرورش اساتید انگلیسی و سایر زبان ها و اخذ مدارک کمبریج توسط اساتید اعزامی در راستای تقویت بنیه علمی آموزشگاه بوده است.
بهره گیری از نام اساتید ایران و کانادا توسط موسسات نیز نشانگر این توفیق علمی موسسه می باشد.