برگزاری امتحان Mock، در مرکز آموزش ایران کانادا

توضیحات: امتحان Mock، امتحان آزمایشی برای آمادگی امتحانات اصلی بین المللی زبان است و سطح فراگیران را در مقیاسه با استانداردهای جهانی، مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد.

ثبت نام: حتما ده روز قبل انجام شود.

زمان: پنجشنبه هر هفته از ساعت 3 تا 6