شروع ثبت نام ترم جدید کلاس های اسپانیایی ، آلمانی و فرانسه در مرکز آموزش ایران کانادا

اسپانیایی :

برنامه:

روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 6 تا 7:30

طول دوره: 16 جلسه

                                                     

 

 

آلمانی:

برنامه:

روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 6 تا 7:30

طول دوره: 15 جلسه

                                                     

 

فرانسه:

برنامه:

دو روز در هفته ،هر جلسه 2 ساعت

طول دوره: 15 جلسه

 

لطفا جهت زمان بندی تعیین سطح دانشجویان، با مرکز آموزش ایران کانادا تماس حاصل بفرمایید