قابل توجه زبان آموزان محترم
کلاس هایpet4 / استاد حمیدی / در تاریخ 97/09/30 استثنائاً از 13 تا 17:30 برگزار خواهد شد.