قابل توجه زبان آموزان محترم
کلاس pet3 / جمعه ساعت 9 تا 13:30 / استاد حمیدی در مورخ 97/09/02 استثنائاً به جای صبح در نوبت عصر از ساعت 13 تا 17:30 برگزار خواهد شد