قابل توجه زبان آموزان محترم
تعطیلات تابستانی مرکز آموزش ایران کانادا از تاریخ ۲۲ شهریور الی ۳۰ شهریور می باشد. ادامه کلاس ها از تاریخ ۳۱ شهریور برگزار خواهد شد.