به اطلاع کلیه زبان آموزان محترم می رساند:
با توجه به امکان ثبت نام اینترنتی همه عزیزان می توانند از طریق مراجعه به سایت و پورتال دانشجویی خود اقدام به ثبت نام نمایند.
ویدئو آموزشی ثبت نام اینترنتی در کانال تلگرام موسسه قرار داده شده است.