قابل توجه اولیاء زبان آموزان محترم:

قابل توجه زبان آموزان محترم کلاس استاد علمی Family 3E( یکشنبه و سه شنبه ۱۵.۳۰ الی ۱۸ )،
به علت تعطیلی کلاس در روز چهارشنبه سوری سال ۹۶ می بایست روز
پنج شنبه۹۷/۱/۲۳ ساعت ۱۷ الی ۱۹.۳۰ در کلاس جبرانی خود شرکت نمایند.