قابل توجه اولیاء زبان آموزان محترم:

کلاس استاد حداد Family 5A( یکشنبه و سه شنبه ۱۵.۳۰ الی ۱۸ )،
به علت تعطیلی کلاس در روز چهارشنبه سوری سال ۹۶ می بایست روز
پنج شنبه۹۷/۱/۲۳ ساعت ۱۴.۳۰ الی ۱۶.۳۰ در کلاس جبرانی خود شرکت نمایند.