قابل توجه زبان آموزان محترم (ویژه کودکان):
کلاسهایی که در روز  شنبه و چهارشنبه تشکیل می شوند:

Family starter A.   استاد شاهنور
Family 1A.              استاد صالح تاش
Family 1C.              استاد انصاری
Family starter C.   استاد راست قلم
Family 4B.              استاد حداد
Family 2D.              استاد شاهنور

به علت تعطیلی های مکرر در روزهای شنبه می بایست در روزهای دوشنبه   ۹۷/۱/۲۰ و ۹۷/۱/۲۷ در کلاس های جبرانی خود شرکت نمایند.