قابل توجه زبان آموزان محترم:

کلاس های روزهای پنج شنبه و جمعه ، پنج شنبه ها از تاریخ 1397/1/23 و جمعه ها از تاریخ 1397/1/24 ادامه خواهد داشت لازم به ذکر است که کلاس های جدید و ترم جدید کلاس های آخر هفته متعاقبا اعلام خواهد شد.