قابل توجه زبان آموزان محترم :

کلاس S2A، ساعت 15-17، روزهای زوج از امروز 96/4/10 آغاز خواهد شد.