قابل توجه زبان آموزان محترم کلاس های روزهای جمعه:                                                                                                                                                        کلاس های مرکز آموزش ایران کانادا در مورخ 96/03/26 روز جمعه به دلیل مقارن شدن با روز شهادت حضرت علی (ع) برگزار نمی گردد. بدیهی است که جلسه جبرانی این روز در ادامه ترم تشکیل خواهد شد.