قابل توجه زبان آموزان محترم: کلاس های فشرده TOEFL (یک روز درهفته) پنج شنبه ها در این مرکز برگزار می گردد. ازمتقاضیانی که مایل به شرکت در کلاس هستند هرچه سریعتر به دفتر آموزش مراجعه نمایند.