به اطلاع زبان آموزان محترم می رساند: باتوجه به درخواست و مراجعه متقاضیان عزیز درخصوص کلاس های آخر هفته،کلاس های (دوروز در هفته) پنج شنبه و جمعه در ترم جدید (تابستان 1/96) در این مرکز برگزار می گردد. زبان آموزانی که مایل به شرکت دراین کلاس ها می باشند هرچه سریعتر به دفتر آموزش مراجعه نمایند.