قابل توجه زبان آموزان محترم:                                                                                                                                                                                   مرکزآموزش ایران کانادا در مورخ 96/03/26 جمعه به دلیل روز شهادت حضرت علی(ع) تعطیل می باشد.