Back to Top

مرکز آموزش ایران کانادا

امتحان شفاهی کلاس Mock KET

منتشر شده در چهارشنبه, 04 مرداد 1396 15:52

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

امتحان شفاهی کلاس ( Mock KET  (Speaking روزهای زوج ساعت 17-15 استاد خدامرادی، روز پنجشنبه مورخ 96/05/05 از ساعت 15 برگزار خواهد شد.

کلاس اسپانیایی کودکان

منتشر شده در چهارشنبه, 04 مرداد 1396 15:48

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کلاس اسپانیایی کودکان  A1-4 از پنج شنبه هفته آینده  مورخ 96/05/12 ساعت 12-10برگزار خواهد شد.

بازدید از برج میلاد

منتشر شده در سه شنبه, 03 مرداد 1396 15:32

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بازدید آموزشی از مجموعه ی برج میلاد در راستای توسعه و تقویت زبان های خارجی پنج شنبه 96/05/05 از ساعت 8:30 الی 13 باحضور اساتید زبان های انگلیسی،آلمانی،اسپانیایی،فرانسه برگزار می گردد.

 

کلاس S1 استاد علمی

منتشر شده در شنبه, 10 تیر 1396 13:52

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کلاس S1 استاد علمی  روزهای زوج ساعت 19:15-21:30 از امروز 96/4/10 برگزار می گردد. 

کلاس IELTS 2C استاد شیخ بهایی

منتشر شده در شنبه, 10 تیر 1396 13:51

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کلاس IELTS 2C  استاد شیخ بهایی روزهای زوج ساعت 19:15-21:30 از امروز 96/4/10 برگزار می گردد. 

کلاس S2 استاد انصاری

منتشر شده در شنبه, 10 تیر 1396 13:50

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کلاس S2 استاد انصاری روزهای زوج ساعت 19:15-21:30 از امروز 96/4/10 برگزار می گردد. 

کلاس PET5 استاد رضوی نعمت الهی

منتشر شده در شنبه, 10 تیر 1396 13:49

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کلاس PET5 استاد رضوی نعمت الهی روزهای زوج ساعت 19:15-21:30 از امروز 96/4/10 برگزار می گردد.

کلاس IELTS 1A استاد شمسیان

منتشر شده در شنبه, 10 تیر 1396 13:48

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کلاس IELTS 1A استاد شمسیان روزهای زوج ساعت 19:15-21:30 از تاریخ 96/4/12 برگزار می گردد. 

صفحه30 از35