این روش برای فراگیرانی بسیار مفید است که قادرند برای ادامه تحصیلات یا به هدف افزایش مهارت یادگیری زبان انگلیسی در محیط قرار بگیرند و مسافرت کنند.این روش برای سفر به کشورهای انگلیسی زبان و حتی دیگر کشورها بسیار مفید است.برای مثال افرادی که تمایل به کسب تجربه در کشور انگلستان را دارند بهتر است British English را فرا بگیرند.

janebe

لازم به ذکر است که برنامه های آکادمیک زبان، نیازی به این متد ندارد و این روش بسیار کاربردی است.ماندن در یک کشور جدید و یادگیری زبان همه جانبه از بهترین راهکارهای یادگیری زبان انگلیسی است. فراگیران بوسیله انواع رسانه ها، در این متد، احاطه می شوند، گویی که در محیط قرار گرفته اند. همچنین بهتر است که اساتید، native، باشند.

مخاطبین:

این روش اغلب، برای افرادی مناسب تر است که هدفشان زندگی در کشوری است که برای سفر یا ماندن در آن کشور نیاز به تقویت زبان انگلیسی دارند.