روش رویکرد ترجمه کمی مشابه روش تمرکز بر گرامر است. اکثر کسانی که از این روش یادگیری استفاده می نمایند، افرادی هستند که در زبان انگلیسی روان هستند. در این روش، از کارتهای یادداشت استفاده می شود به نحوی که یک طرف آن متن انگلیسی نوشته شده است و از فراگیر خواسته می شود تا ابتدا کل متن را که البته در حد کارت یادداشت است بخواند و سپس کارت را برگردانده و متن را ترجمه کند و برعکس.سخنرانی در کلاس توسط فراگیران، از اصول اولیه و مهم در این روش است.

tarjome

مخاطبین:

این روش آموزشی برای آن دسته از افرادی مفیدتر است که رشته اصلی و تخصص آنها، زبان انگلیسی باشد نه فراگیرانی که علاقه مند به شروع یادگیری زبان هستند یا در سطح متوسط آموزشی قرار دارند.این روش بیشتر آکادمیک است و مناسب برای فراگیرانی است که به این متد، سخت علاقه مندند.